Lokala bestämmelser

Abbekås Golfklubb 2023

TK/RK/BK

 

LOKALA BESTÄMMELSER

Lokala bestämmelser skall inte förväxlas med Lokala Regler.

Lokala bestämmelser är till för att säkerställa trivsel, säkerhet och god ordning på klubbens områden.

 

 1. 1. Endast aktiv medlem i Abbekås Golfklubb eller i annan svensk eller utländsk godkänd golfklubb får spela på klubbens 18-hålsbana.
 2. 2. På klubbens Pay&Play-bana tillåts alla och envar att spela utan att uppfylla vad som sägs under punkterna 1 och 3. Spelare på P&P-banan skall delges riskerna vid golfspel och uppmanas att läsa gällande föreskrifter vid tee 1 på P&P-banan.
 3. 3. Spelare bör kunna sitt GolfID och kunna legitimera sig trovärdigt.
 4. 4. För allas trivsel skall vårdad klädsel bäras på och inom golfbanans område.
 5. 5. Spelare som bokat tid skall infinna sig 15 min före bokad starttid i receptionen.
 6. 6. Abbekås Golfklubb ansluter sig till SGF:s policy om att ”Idrott och Droger” inte hör

samman. Klubben accepterar inte att vin, sprit eller starköl konsumeras på banan.

 1. 7. På Abbekås golfbana används endast ”softspikes”! (Inga hard spikes)
 2. 8. Krattan i bunkern skall placeras i sin helhet i bunkern i hålets spelriktning.
 3. 9. Hund får medföras, men endast i kopplat tillstånd.
 4. 10. Banpersonal har alltid företräde. Var uppmärksam på personalens säkerhet, din boll kan orsaka allvarlig skada!
 5. 11. Det är förbjudet med stöd från ”allemansrätten” att beträda marker som är nysådda eller mark med växande gröda.
 6. 12. Bagvagn får inte dras mellan green och greenbunker eller green o närliggande pliktområde.
 7. 13. Reception eller starter har rätt att sammanföra bollar till tre eller fyrbollar.
 8. 14. Om inte tävlingsledning bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. (Släpp igenom!) Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar kortare rond.
 9. 15. Speltempo, Normala rondtider på Abbekås är beräknade till följande:

1 spelare 3T 16m, tvåboll 3T 48m, treboll 4T 6 min, fyrboll 4T 34m. I tiderna är inräknat rast på 5-10 minuter mellan hål 9 och 10. I övrigt se regelboken Regel 5-6.

 1. 16. Spelare från hål 9 äger alltid företräde till start från tee 10
 2. 17. Spelare på Abbekås golfbana är skyldig att rätta sig efter anvisningar och tillrättavisande från klubbens funktionärer.
 3. 18. AbbGK erbjuder en kortare paus om fem-tio min efter nio hål för att intaga förfriskningar o dyl. Man måste hålla tiden och sin plats. Önskar efterkommande partier genomgång kontaktas framförvarande boll!
 4. 19. Var uppmärksam så att andra partier ej störs av din mobiltelefon. I övrigt gäller golfens regler.

 

Brott mot LOKALA BESTÄMMELSER bestraffas ej med plikt. Klubbstyrelsen kan däremot utdöma diciplinstraff.