Styrelse

Per-Olov Gustafsson

Ordförande i klubb och bolag


Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233


 

Pernilla Chrintz

Ledamot i klubb ocn bolag

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Kenneth Werna

Sekreterare

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Susanna Gustafsson

Ledamot klubb och bolag

Även ordförande i bankommittén

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Stefan Malmberg

Ledamot i klubb ocn bolag

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Jan Persson

Ledamot i klubb och bolag

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Anniqa Schols

Ledamot i klubb och bolag

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Jonnie Johansson

Ledamot i klubb och bolag

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233

Andreas Möller

Ledamot i klubb och bolag

Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln via denna >>>länk
Eller kontakta vår reception tel 0411 533233