Personal

All personal på klubben är anställda av Abbekås Golf AB.

Lasse Stark

Klubbchef

Christina (Tina) Trujillo

Ekonomi- och administrativassistent

Katarina Greij Persson, Cilla Thorén, Lennart Marcusson

Reception/shop

Leif Bondesson

Greenkeeper/Mekaniker

Simon Granqvist

Greenkeeper