Juniorkommitté 2019

Vi ser gärna att fler föräldrar engagerar sig i kommitténs arbete med att ta hand om och utveckla klubbens ungdomar. Ju fler vi är som hjälps åt att ta ansvar för verksamheten, desto bättre tror vi att den blir och

Vakant

Ordförande

Lasse Stark

Adjungerad

Joakim Strandberg

Pro

Lina Evald

Ledamot,lägeransvarig,Matchligan ansvarig

Andreas Fridh

Ledamot,Jr-serie,Skåneliga ansvarig,sekreterare

Johan Rydberg

Ledamot,miniligan ansvarig

Magnus Chrintz

Ledamot

Magnus Almholt

Ledamot