Hcp o regelkommittén

Regelkommittén

Regelkommittén verkar för att klubbens medlemmar på ett enkelt sätt skall kunna följa golfens regelverk vid såväl tävling som vid sällskapspel.

 Kommittén skall

 • bestå av ordförande utsedd av styrelsen samt ledamöter utsedda av ordföranden
 • i samråd med TK och BK utfärda lokala regler och bestämmelser
 • i samråd med TK och BK handlägga ärenden rörande indexsättning av hålen
 • ansvara för uttagning av medlemmar till domarutbildning
 • inlämna namnuppgifter på kommittéledamöterna till styrelsen
 • protokollföra sammanträden och delge styrelsen och kommittéer protokoll
 • lämna information om verksamheten till styrelsen

Handicapkommittén

Handicapkommittén verkar för att klubbens medlemmar på ett enkelt sätt skall kunna följa golfens handicapregler vid såväl tävling som vid sällskapspel.

 Kommittén skall

 • bestå av ordförande utsedd av styrelsen samt ledamöter utsedda av ordföranden
 • i samråd med TK och BK utfärda lokala regler och bestämmelser
 • HCP kommittén skall i samråd  bankommittén handlägga ärenden rörande ban-värdering
 • inlämna namnuppgifter på kommittéledamöterna till styrelsen
 • protokollföra sammanträden och delge styrelsen och kommittéer protokoll
 • lämna information om verksamheten till styrelsen
 • vara ansvarig för årlig handicaprevidering

 

Nedan länkar till aktuella regelböker mm: