Fastighetskommittén 

Fastighetskommittén ansvarar för underhåll och drift avklubbens fastigheter.

Medlemmar i kommittén:

Lars Lindhal, ordförande
Göran Pettersson
Jonny Jönsson
Lars Löfgren
Sören Löfgren
Per Olov Gustavsson