Historik

1984 formas tankarna av Sixten Lundgren till en golfbana i Abbekås

1985 golfbaneprojekt möter stort politiskt och lokalt motstånd

1985 anslöts Abbekås GK till SGF

1986 invigs korthålsbanan i Henrikssons fruktodling efter mycket idéellt arbete. Projektet påhejades entusiastiskt av Gunnar Muller.

1986 Nils Mårtensson, klubbens banchef samt dåvarande ordförande Inge Navéus kunde meddela att länsstyrelsen sagt ja till en golfbana

1986-87 ritades banan av Tommy Nordström. Ett otal förändringar behövdes för att tillfredsställa myndigheterna.

1988 startade bygget av 11 hål söder om Skivarpsån. Anbuden på anläggning av 18 hål låg mellan 5-7 miljoner.

1988 fann arkeologerna ett antal väl bevarade skelett och stenåldersboningar inom området.

1989 påbörjades de resterande 8 hålen efter det att avtal slutits med berörda markägare. Toro installerar bevattningsanläggningen.

1989 hösten invigdes de första 11 hålen för spel.

1990 byggdes rangehuset där ett provisoriskt kontor och klubbhus inrättades.

1990 hösten påbörjades bygget av befintligt klubbhus som inhandlats som byggsats från Kanada.

1991 invigdes hela 18-hålsbanan tillsammans med klubbhuset

1991 anlöggs korthålsbanan som senare utvecklas till en Pay&Play-bana.

1999-2000 satsas rejält på marknadsföring av klubben och investeringar i banan. Detta ger snabbt resultat i bättre rekrytering och ett ökande antal greenfeegäster. Första gången som klubben har kö för inträde.

2000 anläggs en Knattebana med hjälp av SKANDIA.

2001 maskinparken på banan förnyas och satsningen på både bana och övriga anläggningar fortsätter

2007 Sixtens Corner anläggs

2010 Hotellet handikappanpassas