Lokala regler

 LOKALA REGLER 2023 FÖR ABBEKÅS GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

                                                              

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhusets hall. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1.Out of bounds (Regel 18.2)

Intern Out of bounds      Vid spel av hål 7 är gränsen på högra sidan, (den del som gränsar mot hål 8)        definierad av vita pinnar markerande out of bounds. Vid spel av hål 7 är dessutom den finklippta delen av hål 8 out of bounds. Dessa vita pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 7. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16-1a är då tillämplig.

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Rött Pliktområde på hål 12, 13 och 14:

Pliktområdet på vänster sida av hålen 13 resp 14 samt bakom green på hål 12 är oändligt samt rödmarkerat.  Regel 17-1d.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
 2. a) Mark under arbete

           Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till

               djupa fåror genom sanden.

      Spelförbudszon   Skydd av unga träd på hål 15

                   De unga träden identifierade av stödpinne, nät eller skyddstejp är spelförbudszoner:

 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

               150-metersmarkeringar, plattmarkeringar, orange pinnar samt avståndsmarkeringar på    

                 Fairway   

 1. c) Integrerade föremål

            Vägen längs hål 5 är en organisk del av banan.

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

 1. Scorekortsansvar
 2. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.