Banstatus

Banan öppen för spel till ordinarie greener

Det är ej tillåtet att spela eller gå på greener som är vita av frost, snö eller har tjäle i marken.
Under dessa förhållanden gäller spel till vintergreener.

LAGA NEDSLAGSMÄRKEN OCH LÄGG TILLBAKA UPPSLAGEN TORV

 

SPEL VID DIMMA

Tumregel är att ni ska kunna ha fri sikt 300 meter för att ni ska kunna slå ut på banan. Exempel kunna se gården på hål 1 från tee.
Detta är främst av säkerhetsskäl för alla som kan befinna sig på banan, bl.a. banpersonal men också allmänheten som promenerar på banan.