Banstatus

Spel till Vintergreen tillsvidare.
Sidan uppdateras om läget förändras.


Lägesförbättring en klubblängd på finklippta spelytor.

Endast spel från Tee 47 och 56.
Under vinterperioden blir det normalt mycket slitage på grästee´s och vi har därför valt att under vintern begränsa antal tee´s på gräs för att spara gräset till kommande säsong.

Golfbilar/moped ej tillåtna.
Vi har tagit in golfbilarna för säsongen.

Vi uppskattar om alla som kan använder bärbag.

Vid frost snö eller tjäle gäller spel till Vintergreen.