Banstatus

Uppdaterad 230329

Ordinarie greener

Det är ej tillåtet att spela eller gå på greener som är vita av frost, snö eller har tjäle i marken.
Under dessa förhållanden gäller spel till vintergreener.

Stora puttinggreen är stängd för säsongen.

Ordinarie tee är stängda för säsongen, uppsatt vintertee (gul, röd) gäller tillsvidare

Vi rekommenderar alla golfare använder bärbag och låter vagnen stå hemma, för att minska slitaget på banan.

Ej tillåtet att köra någon form av bil eller golfmoped på banan.

 

LÄGESFÖRBÄTTRING:

Lägesförbättring gäller med en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet.

 

LAGA NEDSLAGSMÄRKEN OCH LÄGG TILLBAKA UPPSLAGEN TORV

 

SPEL VID DIMMA

Tumregel är att ni ska kunna ha fri sikt 300 meter för att ni ska kunna slå ut på banan. Exempel kunna se gården på hål 1 från tee.
Detta är främst av säkerhetsskäl för alla som kan befinna sig på banan, bl.a. banpersonal men också allmänheten som promenerar på banan.